Геометрија у равни обухвата:

-подударност троуглова

-троугао

-значајне тачке троугла

-четвороугао, многоугао

-круг

-векторе